Mikromarc websearch

   
 
Metode og oppgaveskriving
Your basket is empty
Vis
Author
Title Statement
 • Metode og oppgaveskriving
Language
 • Språk: Norsk (Bokmål)
Shelf
 • 808.066 D
Classification
Subject
Year
 • 2017
Summary, etc
 • 1. utg.: Oslo : Universitetsforl., 1993 med tittel: Metode og oppgaveskriving for studenter Har bibliografi, register
ISBN
 • 978-82-05-50070-9
Available
 • 1/1
Waiting
 • 0 (0)
*00000889pam 22002531 4500
*001101130
*008           a     00nob 2
*015 $a0511369$bBIBBI
*019 $bl
*020 $a978-82-05-50070-9$bh.$cNkr 449.00
*08201$a808.066$zh$223/nor
*090 $c808.066$dD
*096 $a808.066 D
*100 0$aDalland, Olav$d1940-$jn.
*24510$aMetode og oppgaveskriving$cOlav Dalland
*250 $a6. utg.
*260 $aOslo$bGyldendal akademisk$c2017
*300 $a267 s.
*503 $a1. utg.: Oslo : Universitetsforl., 1993 med tittel: Metode og oppgaveskriving for studenter
*505 $aHar bibliografi, register
*650 1$aFaglig forfatterskap$1808.066$2BS$9nob
*650 2$aSamfunnsforskning$1300.72$2BS$9nob
*74000$aMetode og oppgaveskriving for studenter
*950 0$aOppgaveskriving$zFaglig forfatterskap$9nob
*950 0$aSamfunnsvitenskap$xForskning$zSamfunnsforskning$9nob
^
No reviews exists for this book.
Click here to be the first to write a review.

Boka har praktiske råd om oppgavens disposisjon med beskrivelse av de ulike delene fra forside til oppgavens ulike deler og med avslutning og utforming av litteraturliste. Metode og oppgaveskriving er revidert for å følge opp den utvikling som har vært innen oppgaveskriving i høyere utdanning. Boka er tilpasset de kravene som stilles til bacheloroppgaven i høyere utdanning. Det er lagt vekt på forskningsbasert kunnskap, kildesøk og kildekritikk, og betydningen av informasjonskompetanse. Selve skriveprosessen utgjør en rød tråd i fremstillingen. Boka tar opp spørsmålet om hvordan kunnskap blir til, og gir en innføring i samfunnsvitenskapelige metoder. Metodene intervju, observasjon og spørreskjema beskrives med sikte på anvendelse i studentoppgaver. Bacheloroppgavens muligheter er et nytt kapittel som viser ulike former en bacheloroppgave kan ha, og hva de ulike formene innebærer. Med eksempler fra studentoppgaver blir kravene som stilles til oppgaven gjennomgått. De etiske utfordringene som anonymitet og taushetsplikt samt betydningen av informert, frivillig samtykke, blir belyst. Boka har med praktiske råd om oppgavens disposisjon med beskrivelse av de ulike delene fra forside til oppgavens ulike deler og med avslutning og utforming av litteraturliste. Oppgavens design er et siste kapittel som tar opp skrivestil og språkvett samt desimalsystemet for inndeling i kapitler.

Send to
IdStatusDue dateOwnerLocationShelf
Ex1Available Fauske voksen 808.066 D